Landlord and Tenant

Usługi skierowane do właścicieli i najemców

Kancelaria KPL Solicitors świadczy usługi zarówno właścicielom nieruchomości, jak i najemcom, we wszystkich aspektach prawa nieruchomości. Naszym celem jest niezmiennie utrzymanie poprawnych relacji między właścicielami a najemcami oraz sprawne rozwiązywanie zaistniałych sporów.

Porady dla właścicieli i najemców w sprawach mieszkaniowych

Najem nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Umowy dzierżawy/wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe definiują istotne warunki: zawierają dane właściciela i najemcy, określają terminy i wysokość czynszu oraz zabezpieczają prawa obu stron. Na mocy wszystkich umów dzierżawy/wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe właściciel musi spełnić pewne obowiązki – np. zadbać o wykonanie napraw i zapewnić najemcy spokojne użytkowanie nieruchomości. Najemca z kolej musi terminowo płacić czynsz i przestrzegać warunków dzierżawy/najmu.

Najemca ma prawo znać okres na jaki zawarto umowę najmu i mieszkać w miejscu pozbawionym usterek. Właścicieli obowiązują rygorystyczne zasady w przypadku eksmisji – muszą oni przestrzegać procedur powiadamiania zanim będą mogli najemcę eksmitować.

Porozmawiaj z nami jeszcze dzisiaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojego najmu, chcesz zakończyć najem lub warunki swojego najmu lub jeśli chcesz po prostu znać swoje prawa. Skontaktuj się z naszym ekspertem ds. nieruchomości, aby uzyskać bezpłatną i niezobowiązującą konsultację telefoniczną.

Spory dotyczące wynajmu

Świadczymy usługi zarówno dla właścicieli, jak i najemców w szerokim zakresie dziedzin sporów, w tym dotyczących zaległości w uiszczaniu czynszu, odnoszących się do napraw, opłat za usługi, dotyczących zakłócania porządku, czy w sprawach egzekucji. KPL Solicitors może występować w Twoim imieniu, aby zadbać o polubowne rozwiązanie wszelkich Twoich sporów związanych z najmem. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj – oferujemy bezpłatną i niezobowiązującą konsultację telefoniczną.

Porady dla właścicieli i najemców w sprawach dotyczących nieruchomości przeznaczonych na cele komercyjne

Możemy pomóc wynajmującym i najemcom nieruchomości przeznaczonych na cele komercyjne w szerokim zakresie spraw, takich jak:

 • Negocjowanie wstępnych warunków umów
 • Zawieranie i przedłużanie umów dzierżawy/najmu na cele komercyjne
 • Wspólne zajmowanie
 • Klauzule wcześniejszego zakończenia dzierżawy
 • Kaucje z tytułu czynszu
 • Postanowienie o zagwarantowaniu ciągłości najmu
 • Problematyka zużycia
 • Przygotowywanie dzierżaw/najmu i podnajmu
 • Przeniesienie i podnajem
 • Przejęcie Twojej nieruchomości
 • Spory dotyczące najmu/dzierżawy
 • Wypowiedzenia
 • Arbitraż przy analizie wysokości czynszu
 • Zaleganie z płatnością czynszu
 • Naruszenie zobowiązań

Umowy dzierżawy/wynajmu mogą być bardzo złożone, ważne jest zatem uzyskanie porady prawnej na temat warunków każdej dzierżawy/ wynajmu na cele komercyjne, aby mieć pewność, że są one uczciwe i niezbyt uciążliwe. Mamy duże doświadczenie w negocjowaniu warunków dzierżawy/wynajmu dla naszych klientów i zadbamy, abyś był w pełni poinformowany o swoich obowiązkach jako najemca lub wynajmujący. Jeśli w trakcie trwania dzierżawy/wynajmu wystąpią problemy, możesz polegać na poradach naszych ekspertów. Pozwól nam zająć się Twoimi problemami w związku z nieruchomością i w tym czasie zajmij się rozwijaniem własnego biznesu.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami ds. wynajmujących i najemców w Chingford

Jeśli masz problem natury prawnej z właścicielem wynajmowanej /dzierżawionej przez siebie nieruchomości lub też z najemcą albo poszukujesz porady prawnej dotyczącej warunków dzierżawy/najmu, skontaktuj się z naszymi ekspertami jeszcze dzisiaj. Staramy się przekraczać kierowane wobec nas oczekiwania i oferujemy naszym klientom praktyczne porady prawne i wysokiej jakości usługi. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, aby uzyskać bezpłatną i niezobowiązującą konsultację telefoniczną.

Masz pytanie? Zadzwoń pod numer 0203 875 5090 lub wyślij wiadomość na adres: info@kplsolicitors.co.uk, a oddzwonimy nieodpłatnie.

Masz pytanie?
Skontaktuj sie z nami 0203 875 5090
info@kplsolicitors.co.uk